טפסים ונהלים לעובד/ת בצהרון תשפ"ד


לתשומת ליבכם:

את גיליון הנוכחות החודשי של עובדי הצהרון יש להעביר לרכז עד ל-28 לחודש.
החודש, 10/2023, יש להעביר לרכז 2 גיליונות נוכחות וזאת לא יאוחר מה-28/10/2023:
1.       גיליון נוכחות מלא לחודש אוקטובר.
2.       גיליון נוכחות למחצית השניה של חודש ספטמבר  – הכולל את ימי העבודה שבין התאריכים 18-30/09/2023

 


מסמכים לשכר:

להורדת הקבצים לחצ/י על הטופס:

גיליון נוכחות למחצית הראשונה של חודש ספטמבר (1-14/09/2023)

גיליון נוכחות למחצית השניה של חודש ספטמבר (17-30/09/2023)

גיליון נוכחות לחודש אוקטובר

טפסים לעובד חדש

טפסים לעובד קיים (קיבל שכר מפתחיה בשנת 2023)

טופס רישום לאזור אישי במערכת חילנט

הנחיות ונהלים בנושא שכר לצוות הצהרון

 


מידע שימושי ומסמכים נוספים:

להורדת הקבצים לחצ/י על הטופס:

יומן נוכחות ילדים לשנת תשפ"ד

אלפון רכזי צהרונים לשנה"ל תשפ"ד

חוברת נהלים וטפסים לצוות הצהרון