*שילוב ילדי "פתחיה" בגן "בית יעקב"

פתחיה מכל הסיבות שבעולם!

בגלל החזון

האמונה כי כל אחד יכול והתקווה לפתוח בכל תלמיד את הדלת להצלחה, לפתח את האוצר המיוחד שבו ולהובילו לשילוב מקסימלי כתורם בקהילה.

בגלל השילוב

תכנית שילוב אישית תואמת מטרות טיפוליות המעניקה שוויון הזדמנויות, התנסות והתמודדות בחברה הרגילה תוך העלאת הערך העצמי, שכן הילד יכול, תורם ולא רק נתרם.

בגלל הניסיון העשיר

למעלה מ 20 שנות פעילות בהפעלת מסגרות ושירותים לבעלי צרכים המיוחדים: מעונות יום שיקומיים, גני מש"ה, גני שפה, גני שילוב, מועדוניות טיפוליות, יחידות להתפתחות הילד, ליווי משפחתי ועוד...

בגלל הצוות המקצועי

ב"פתחיה" צוות פדגוגי ותיק בעל ניסיון רב לצד צוות פרא רפואי נושא תארים ורישיונות מטעם משרד הבריאות. בראשות צוות הפיקוח וההדרכה מועברות השתלמויות מקצועיות המקנות כלים עדכניים.

בגלל התוכניות החינוכיות

החינוך לערכים הוא במקום הראשון. התלג"ן (תוכנית לימוד גנית) כולל מגוון תכניות חינוכיות להקניית ערכים המועברות באוריינטציה טיפולית וברמה מותאמת לכל שכבת גיל.

זכיינית מס' 1

מאז 2005 מוכתרת פתחיה כ"זכיינית מס' 1" להפעלת מעונות יום שיקומיים בכל אזורי הארץ ועבור מכלול האוכלוסיות בעלות הצרכים המיוחדים. אות יוקרתי המאשר עמידה בכל הקריטריונים המקצועיים והשירותיים.

5

מעונות יום שיקומיים

60

גני שפה

8

גני מש”ה

5

מרפאות להתפתחות הילד

993

אנשי מקצוע מובילים בתחומם

33902

טיפולים בשנה במרפאות להתפתחות הילד