תשלומים ושכר לימוד

"פתחיה" אינה גובה תשלומים מההורים עבור הטיפול בילדים במוסדות החינוך המיוחד, להוציא דמי שכלול / העשרה לפי תעריף המוסכם ע"י משרד החינוך בכפוף לחוזר מנכ"ל.

במסגרות שהות יום ארוך – צהרונים ומועדוניות שיקומיות – התשלום נקבע בלשכות הרווחה לפי גובה ההכנסה ומשולם ישירות למחלקת הרווחה.