מצבת גני שפה

לחיפוש לפי עיר בחר כאן את העיר הרצויה ולחץ על "סנן"

לחיפוש לפי מילות מפתח שונות או לפי מספר גן (מלבד שם העיר), הקלד כאן את מילת המפתח ולחץ על "חפש"

מס' גן

שכבת גיל

שפה

סווג

עיר

שכונה

כתובת

טלפון

גננת

מפקחת חינוכית

2110

חובה

עברית

בנים

בני ברק

פרדס כץ

נורדאו 39

וייס חוי

שרה למברגר

2111

קדם חובה

עברית

בנים

בני ברק

פרדס כץ

נורדאו 39/41

ניימן שרי

שרה למברגר

2112

קדם חובה

עברית

בנות

בני ברק

פרדס כץ

נורדאו 39/41

וולברשטיין שולי

שרה למברגר

2123

קדם חובה

עברית

בנים

בני ברק

פרדס כץ

נורדאו 39

אורדנטליך רבקי

2124

קדם חובה

עברית

בנות

בני ברק

פרדס כץ

נורדאו 39

פודרביניק בתיה

שרה למברגר

2125

חובה

עברית

בנות

בני ברק

פרדס כץ

נורדאו 39

יונגר מירי

שרה למברגר

2120

חובה

עברית

בנים

בני ברק

קרית הרצוג

אברבנאל 109

בן שלמה שרי

שרה למברגר

2121

קדם חובה

אידיש

בנים

בני ברק

קרית הרצוג

אברבנאל 109

שוורץ רבקה

שרה למברגר

2117

חובה

עברית

בנות

בני ברק

שיכון ה'

בן זומא 21

שאר ישוב לאה

2118

חובה

עברית

בנות

בני ברק

שיכון ה'

בן זומא 21

אוסטרי מלכי

שרה למברגר

2106

קדם חובה

עברית

בנות

בני ברק

שיכון ה'

ריינס 9

כרפסי רותי

שרה למברגר

2107

קדם חובה

עברית

בנות

בני ברק

שיכון ה'

ריינס 9

אפוליון אסתי

שרה למברגר

2108

חובה

עברית

בנים

בני ברק

שיכון ה'

ריינס 9

ווסטהיים נחמה

שרה למברגר

2109

קדם חובה

עברית

בנות

בני ברק

שיכון ה'

ריינס 9

שטורך חוי