מצבת גני שפה

לחיפוש לפי עיר בחר כאן את העיר הרצויה ולחץ על "סנן"

לחיפוש לפי מילות מפתח שונות או לפי מספר גן (מלבד שם העיר), הקלד כאן את מילת המפתח ולחץ על "חפש"

מס' גן

שכבת גיל

שפה

סווג

עיר

שכונה

כתובת

טלפון

גננת

מפקחת חינוכית

2218

חובה

עברית

בנות

בית שמש

נחל ערוגות 11

פרומר שולי

טובי קסטלניץ

2201

חובה

עברית

בנות

בית שמש

הקריה החרדית

מנחת יצחק 15

שטרן נחמה

טובי קסטלניץ

2225

קדם חובה

עברית

בנות

בית שמש

הקריה החרדית

חיים הלוי 17

פוקס נעמי

טובי קסטלניץ

2206

קדם חובה

אידיש

בנות

בית שמש

יפה נוף

רשב"י 22

לוי רחל

טובי קסטלניץ

2210

חובה

עברית

בנות

בית שמש

רמה א'

נחל ערוגות 9

וינשטוק ברייני

טובי קסטלניץ

2220

חובה

עברית

בנות

בית שמש

רמה א'

נחל קישון 21

וינשטוק חני

טובי קסטלניץ

2205

קדם חובה

אידיש

בנים

בית שמש

רמה ב'

רשב''י 22

אוסלנדר רחל

טובי קסטלניץ

2217

חובה

עברית

בנות

בית שמש

רמה ג'

עובדיה 3

שיפי רוט

קסטלניץ טובי

2401

חובה

עברית

בנות

ביתר עילית

גבעה B

חיי יצחק 6

בלומנטל לאה

טובי קסטלניץ

2421

חובה

עברית

בנות

ביתר עילית

גבעה B

חיי יצחק 6

קסטלניץ שרה

טובי קסטלניץ

2410

חובה

עברית

בנים

ביתר עילית

גבעה B

הרב ברים 12

אלבום טובי

טובי קסטלניץ

2411

חובה

עברית

בנים

ביתר עילית

גבעה B

הרב ברים 12

שמני אלקי

טובי קסטלניץ

2414

חובה

עברית

בנות

ביתר עילית

גבעה C

אמרי סופר 3

ברנהולץ פרידה

טובי קסטלניץ

2412

חובה

עברית

בנות

ביתר עילית

גבעה C

אמרי סופר 3

למברגר צפורה

טובי קסטלניץ