הצטרפו לגני השפה שלנו – רישום

 

בגן שפה זכאי להשתבץ ילד שעבר "וועדת השמה" בשירות הפסיכולוגי העירוני.

 

 

 1 // מיצוי טיפול בקהילה

הורים לילדים קטנים בגילאי 3-4 השמים לב לקושי התפתחותי, או הורים שצוות הגן הפנה את תשומת ליבם לכך, יפנו למרכז להתפתחות הילד על מנת להתחיל בהליך מול קופת החולים, הכולל אבחון וסדרת מפגשים אצל קלינאית תקשורת. הליך זה יוכיח מיצוי יכולת טיפול בקהילה.

 

 2 // וועדת שילוב

בשלב הראשון, נבדקת האפשרות כי שעות שילוב על ידי סייעת יסייעו לילד להתגבר על הקשיים והוא יוכל להשתבץ וללמוד בגן רגיל.

לוועדת השילוב מטעם משרד החינוך יש להגיש שאלון הפניה שמולא על ידי הגננת ומסמך קביל מרופא התפתחותי או פסיכולוג.

תוצאות וועדת השילוב הן, או שהילד ישובץ בגן רגיל ויקבל שעות שילוב על ידי סייעת, או שהילד יופנה לוועדת השמה לקבלת זכאות לשיבוץ בגן שפה.

 

3 // וועדת השמה

ילד שהופנה לועדת השמה, יעביר לשירות הפסיכולוגי: שאלון הפניית תלמיד לועדת השמה שמולא על ידי הגננת ונחתם על ידי מפקחת משרד החינוך, דו"ח וסיכום טיפול של קלינאית תקשורת וכל מסמך רלוונטי נוסף כחוו"ד בתחום הריפוי בעיסוק, דו"ח רופא התפתחותי, אבחונים שונים שהילד עבר וכדו'.

ועדת ההשמה העירוניות מתכנסות החל מתאריך 1/1 ועד 31/5 ההורים יקבלו זימון לועדת ההשמה, בה משתתפת גם הגננת ואנשי מקצוע נוספים ובמהלך הוועדה ניתנת להורים ההזדמנות לשמוע, להשמיע ולבקש.

 

4 //  שיבוץ

עם קבלת התשובה מוועדת ההשמה, הילד עובר לרשימת השיבוץ לגן המתאים ביותר עבורו.

 

5 // ברוכה הבאה

אישור וועדת השמה תקף לשלוש שנים.

 

שנה נוספת בגן חובה שפה

ילדי גן חובה שפה המבקשים להשאר שנה נוספת בגן שפה, יידונו לקראת סוף שנת הלימודים בדיון בין מקצועי הכולל את כל צוות גן השפה: גננת, פסיכולוגית הגן, עו"ס, מרפאה בעיסוק, קלינאית תקשורת ומרפאה רגשית. אל הדיון יוזמנו גם הורי הילד. בדיון זה יוחלט האם הילד זקוק להישארות שנה נוספת בגן שפה או יעלה לכיתה א' רגילה או מקדמת.

ילדים הזקוקים להישארות שנה נוספת בגן חובה ותאריך הלידה שלהם הוא בין ינואר לספטמבר, חייבים לקבל אישור מהשירות הפסיכולוגי להישארות שנה נוספת בגן חובה.