הצטרפו לגני שילוב שלנו – רישום

כדי להיכנס לגן שילוב נדרשת זכאות המתקבלת לאחר שהילד עובר ועדת שילוב

 

ועדת שילוב

ועדות שילוב מתקיימות בשירות הפסיכולוגי של הרשות המקומית בין התאריכים 1/3 – 15/5.
ילד שעבר ועדת שילוב זכאי ללמוד בשנת הלימודים הבאה בגן שילוב. תוקף הזכאות הוא לשלוש שנים מיום הועדה. על כן, במקרה והפסיכולוגית של הגן ממליצה על השארות של שנה נוספת בגן שילוב, הילד זכאי לכך באופן אוטומטי.

אילו מסמכים יש להביא לועדת שילוב?

ועדת שילוב תדון בתיק בתנאי שהוגשו כל המסמכים באופן מושלם ובזמן.
המסמכים הנדרשים הם: מסמך קביל המכיל סיכום טיפול וחוות דעת של קלינאית תקשורת, בדיקת שמיעה ובדיקת ראיה.
מאחר ומסמכים אלו הינם חובה, חשוב להקדים ומיד עם התעורר החשש לפנות ליחידה להתפתחות הילד ולהתחיל תהליך אבחון וטיפול של קלינאית תקשורת ובמקביל לבצע את בדיקות הראיה והשמיעה.
ועדת ערר – במידה וועדת השילוב החליטה כי הילד אינו זקוק לגן שילוב וההורים משוכנעים בחשיבות התהליך, ניתן לערער על ההחלטה בתוך 21 יום מיום הועדה.