הצטרפו לגנים שלנו – רישום

 

לגני מש"ה משובצים ילדים שעברו ועדת השמה עירונית לאחר אבחון במרכז ווריאטי.

השלב הראשון בתהליך הוא פניה למרכז להתפתחות הילד (מל"ה) בו יופנו על ידי עובדת סוציאלית לאבחון בשירות למען הילד המפגר (בירושלים – מרכז ווריאטי). עם אבחון זה עליהם לפנות לשירות הפסיכולוגי העירוני לוועדת השמה.

בגילאים צעירים, בהם טרם נקבעת אבחנה מדוייקת, ניתן לפנות לועדת השמה על סמך דו"חות מהמרכז להתפתחות הילד.

ילד המטופל במוסד חינוכי טיפולי, כמעון יום שיקומי, יופנה על ידי צוות המוסד לוועדת ההשמה העירונית ובמקביל לאבחון המרכז לטיפול בילד המפגר.