קורס דיגיטלי: התערבות ב- ADHD לאורך החיים – ד"ר רות טראוב