סדנא: מיומנויות של חשיבה מופשטת – ד"ר נאוה סנהדראי