סדנא: אבחון "קסם" להערכת כתיבה בקרב ילדים – חיה קושניר