תהליך קליטה לאישור ומתן טיפולי התפתחות

במידה וההורה, המטפלת, הגננת או המורה רואים צורך במתן יעוץ או טיפול בהתפתחות הילד מה עלי לעשות?

בשלב ראשון, יש לדאוג להפנייה מרופא הילדים בציון קוד הטיפול AD36.

יש לקבל שאלון להורים ושאלון למורה / גננת מהיחידה להתפתחות הילד או מכל סניף של קופת החולים. לצורך אבחונים יש להגיש גם סיכום בדיקות ראיה ושמיעה.

את הפניית הרופא, שאלונים ודוח בדיקות ראיה ושמיעה יש להגיש חזרה ליחידה המעבירה את החומר לוועדה לאישור קבלת תור לאבחון, תהליך האורך כעשרה ימי עבודה.

את דוח האבחון מעבירה היחידה לקופת החולים על מנת לקבל אישור והתחייבות לטיפולים.

עם קבלת האישור מקופת החולים (כשבועיים מיום שליחת האבחון), נקבעת לילד סדרת טיפולים רציפה, פעם בשבוע ביום ובשעה קבועים.

בסיום סדרת הטיפולים, במידת הצורך, המטפלת מגישה בקשה לסדרת טיפולים נוספת.

זיהוי וטיפול מוקדם מקדם הצלחה!! על כן, כדי למנוע עיכובים והמתנות מיותרות, מומלץ להגיש את החומר כולו בצורה מסודרת ומרוכזת.