החזון שלנו

בהגדה של פסח מוזכרים ארבעה בנים. כלפי הבן שאינו יודע לשאול, מונחים הוריו "את פתח לו". "פתחיה" זו משפחה מקצועית מכילה ותומכת שמאמינה כי בשיתוף פעולה נכון ועקבי, פיזי ומוטורי לצד טיפול רגשי, ניתן לפתוח לכל ילד את הדלת להצלחה.

החזון שלנו הוא, להביא כל ילד וילד אל מקסימום מיצוי יכולותיו וכישוריו, להקנות לו ארגז כלים מקצועי וחברתי שיאפשרו לו בבגרותו עצמאות ושילוב משמעותי בחברה הרגילה.

אנו מאמינים כי הילדים של היום הם דור המחנכים של העתיד וכי כוחה של גירסא דינקותא הנרשמת על דף חלק היא, כי גם כשיזקין לא יסור ממנה.
מתוך אחריות להמשך השושלת נמשיך בסיעתא דשמייא להשקיע, לפתח ולהתפתח.