מצבת צהרונים

לחיפוש לפי עיר בחר כאן את העיר הרצויה ולחץ על "סנן"

לחיפוש לפי מילות מפתח שונות או לפי מספר גן (מלבד שם העיר), הקלד כאן את מילת המפתח ולחץ על "חפש"

מס' צהרון

שם מוסד

סוג צהרון

כתובת

שם ישוב

טלפון בצהרון

מפעילה

רכז/ת

330803

פתחיה

חינוך מיוחד

מנחת יצחק 15

בית שמש

02-9911823

נחמה מרגלי

פנינה מושקט

330811

פתחיה

חינוך מיוחד

נחל ערוגות 9

בית שמש

02-5022867

וינשטוק ברייני

פנינה מושקט

741199

פתחיה

חינוך מיוחד

נחל ערוגות 11

בית שמש

02-9997230

ירום איילת

פנינה מושקט

226183

פתחיה

חינוך מיוחד

נחל קישון 21

בית שמש

02-9951943

ברייני וינשטוק

פנינה מושקט

351882

פתחיה

חינוך מיוחד

חיים הלוי 17

בית שמש

02-9921670

איילה שוורץ

פנינה מושקט

374991

פתחיה

חינוך מיוחד

רשב"י 22

בית שמש

02-9993502

רחל אוסלנדר

פנינה מושקט

760546

פתחיה

חינוך מיוחד

עובדיה 3 רמה ג'

בית שמש

02-6425661

שיפי רוט

פנינה מושקט

730374

פתחיה

חינוך מיוחד

נחל ערוגות 11

בית שמש

02-9996910

שולי פרומר

פנינה מושקט

423863

פתחיה

חינוך מיוחד

רשב"י 22

בית שמש

02-9997644

גיטי גישייד

פנינה מושקט

224709

פתחיה

חינוך מיוחד

חיי יצחק 6

ביתר עילית

02-5725947

לאה בלומנטל

פנינה מושקט

455550

פתחיה

חינוך מיוחד

אמרי סופר 3

ביתר עילית

02-9966072

ברנהולץ פרידה

פנינה מושקט

526442

פתחיה

חינוך מיוחד

חיי יצחק 6

ביתר עילית

02-5803174

ציפורה אימרגרין

פנינה מושקט

713602

פתחיה

חינוך מיוחד

אמרי סופר 3

ביתר עילית

02-6542347

מרגלית הורביץ

פנינה מושקט

732016

פתחיה

חינוך מיוחד

כנסת מרדכי 9

ביתר עילית

02-6415949

מלר חיה

פנינה מושקט