מצבת גני מש”ה

לחיפוש לפי עיר בחר כאן את העיר הרצויה ולחץ על "סנן"

לחיפוש לפי מילות מפתח שונות או לפי מספר גן (מלבד שם העיר), הקלד כאן את מילת המפתח ולחץ על "חפש"

מס' גן

שכבת גיל

שפה

סווג

עיר

שכונה

כתובת

טלפון

גננת

מפקחת חינוכית

2251

קדם חובה

עברית

בנים

בית שמש

רמה א'

נחל ערוגות 28

גובני עינב

טובי קסטלניץ

2252

חובה

עברית

בנות

בית שמש

רמה א'

נחל ערוגות 28

ליוש הני

טובי קסטלניץ

2230

חובה

עברית

מעורב

בית שמש

רמה א'

נחל ערוגות 28

פרידמן גיטי

טובי קסטלניץ

2060

קדם חובה

עברית

בנות

ירושלים

הר נוף

ברנד 13

מרקוביץ ברוריה

שרה למברגר

2065

קדם חובה

עברית

בנים

ירושלים

הר נוף

מישקלוב 19

סימפולינסקי אלישבע

שרה למברגר

2063

חובה

עברית

מעורב

ירושלים

רמות ג'

רקנטי 43

אדלר מרים

שרה למברגר

2066

חובה

עברית

מעורב

ירושלים

רמות ד'

רובין 35

כץ מרים

שרה למברגר