קורס כתיבה עם חיה קושניר

לרישום לחצי כאן>

עובדות פתחיה זכאית להנחה משתלמת, לקבלת ההטבה לחצי כאן>

*ההטבה הינה אישית ואינה נתנת להעברה*

מטרת הקורס: הקניית ידע תיאורטי ומעשי על אבני היסוד הרגשיים, חושיים, מוטוריים וקוגניטיביים הנדרשים לרכוש כתב קריא ומהיר. אבחון של קשיים ברכישת מיומנויות אילו ודרכי טיפול לשיפורם.

27 שעות אקדמיות | 3 ימי למידה | 08:30-15:30

תאריכים ומיקום המפגשים:
מפגש 1: כ"ז תמוז, 30.7.2019 יום שלישי: רחוב הרצוג 28  בני-ברק
מפגש 2: כ"ח תמוז, 31.7.2019 יום רביעי: רחוב ים סוף 34 ירושלים
מפגש 3: ג' אב, 4.8.2019 יום ראשון: רחוב הרצוג 2 בני-ברק

מוכנות לכתיבה בגיל הרך
הגדרת היעד: השגת ק.ס.מ. – קריאות, סיבולת ומהירות
הכרת סגנונות למידה שונות והשפעתם על למידה
פיתוח מוטוריקה גסה לקראת כתיבה
מוכנות חושית-מוטורית לקראת כתיבה
פיתוח מוטוריקה עדינה לקראת כתיבה
חשיפה נכונה בגן
הקניית אותיות דפוס לפי "נהנים לכתוב בדפוס"
הקניית ספרות: 2 שיטות ("נהנים לכתוב מספרים" ושיטת העוגן)
חשיפה להתארגנות ציוד בית ספרי
אבחון תצפיתי למוכנות ללמידה
פיתוח תכנית התערבות לשיפור מוכנות לכתיבה
פיתוח אביזרים לשיפור מוכנות לכתיבה

כתיבה תמה בכיתות יסוד
התאמת סביבת הלמידה לכתיבה (שולחן, כסא, דף, עיפרון, וכד')
תפקודי עיניים והשפעתם על כתיבה והעתקה מהלוח
חשיבות טווח תנועה מלאה, כושר גופני וקצב ורצף מוטורי להשגת ק.ס.מ.
הקניית אותיות כתב לפי שיטת "נהנים לכתוב בכתב"
הקניית אבני יסוד להתארגנות על הדף
העתקה מהלוח: אבני יסוד, אבחון קיים ודרכי טיפול
טפול בשגיאות כתיב הומופוניות
אבחון תצפיתי לאבחון קשיים בכתיבה
מקורות הפנייה לבירור של קשיים
"משטרת הכתב" תכנית לשיפור הכתב
פיתוח תכניות התערבות לפי מקור הקושי של כל ילד
פיתוח אביזרים לשיפור הכתב

עלות הקורס: 810 ₪
הנחה לנרשמות עד 21.7.2019 : 770 ₪

לעובדות פתחיה: 690 ₪

הרישום מותנה במספר משתתפות | לפרטים נוספים: PETACH101@GMAIL.COM