פותחים שנה תשע”ח – ימי הערכות | אוגוסט 2017

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע”ח יתקיימו כנסי הערכות למנהלות, גננות, משלימות, סייעות, מפעילות וסייעות צהרון

בברכת הצלחה רבה ושנת לימודים מהנה ופוריה