על סף תש”ף…

 

פתחנו
את הלב
תראו
מה הוא כותב…

שנת  פריחה, גדילה ולבלוב!
מ-388,31 ילדי מעונות היום, הגנים, המשפחתונים והצהרונים

שנת פתיחות, התקדמות ושילוב!
מ-3471 ילדי פתחיה ופיתוחים

שנת פעילות ועשייה ברוכה!
מ-184 עובדי המנהל והפיקוח

שנת פריצות דרך, שמחה וצמיחה!
מ-7379 אנשי החינוך, ההוראה והטיפול

שנת פיתוח ומינוף, עם כל הפלוסים שאפשר
שנה שבה כל רגע – נפלא ומאושר!

שנת פז ואהבה, נתינה לדורות
שנת פירות מבורכים ונטיעות מאירות!