הצטרפו למועדונית שלנו – רישום

ההרשמה למועדונית מתבצעת בלשכות הרווחה אצל עובדת הזכאות.

על ההורים להצטייד בדו”ח האבחון של הרווחה, תלושי משכורת ותעודת זהות.

לאחר קביעת דרגת ההשתתפות של ההורים והסדר התשלומים בלשכת הרווחה, זכאי הילד להתחיל להשתתף במסגרת יום שהות ארוך.

הורים הרושמים את ילדם בפעם הראשונה, יצרפו גם טופס קריטריונים שמולא על ידי העובדת הסוציאלית של הגן.